Facebook Tanıtım Videosu Oluşturma

Facebook tanıtım videosu oluşturma özelliğine sahip oldukça önemli sosyal platformlardan biridir. Bu platform genel itibariyle online alanda birçok insan tarafından en sık şekilde kullanılıyor. Bu sitede insanlar daima yakın arkadaşlarıyla bir araya gelme ve görüşme şanslarını kolaylıkla elde edebiliyorlar.

Facebook bu amaç doğrultusunda yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak bunun yanı sıra iyi bir kitle edinme ve daha farklı insanlara ulaşma noktasında da güzel bir işlevsellik gösterebiliyor. Bunun sağlanması noktasında özellikle çeşitli tanıtım videolarının oluşturulması, çok iyi geri dönüşler alınmasına imkân verebiliyor.

Facebook üzerinde hemen herkesin, ilgili amaçları doğrultusunda daima özgün olarak birtakım tanıtım videoları tasarlayabilmesi mümkündür. Bunun için sadece bazı pratik işlemlerin yerine getirilmesi gereklidir.

Facebook Video Oluşturma

Videolar Facebook bünyesinde de daima iyi şekilde öne çıkabilme potansiyeline sahip bir durumdadırlar. Video oluşturmaya yönelik izlenecek adımlarla bu işlem basitçe yerine getirilebilir.

  • Reklam yöneticisinden video oluşturma sayfasına gelinmesi,
  • Videoya hangi görsellerin ekleneceğinin seçilmesi,
  • Videoya bir şablon eklenmesi,
  • Medya ve yaratıcı araçlar kısmından sahne düzenlemesinin yapılması,
  • Video oluştur kısmına eklenen video için ‘’yayınla’’ kısmına tıklanması,

Facebook sitesinde ilgili tanıtım videolarının oluşturulması genel itibariyle bu işlemler çerçevesinde kolaylıkla yerine getirilebiliyor.

Facebook Video Görsel Ekleme

Facebook video oluşturulması adımları çerçevesinde görsel ekleme işlemleri oldukça pratik bir şekilde yerine getirilebilir. Bunun için yükle anlamına gelen + simgesine tıklanmalıdır. Daha sonra görselin kayıtlı olduğu yer gelinmeli ve onun üzerine dokunulmalıdır. Bu işlemle birlikte video tasarım bölümüne görsellerin eklemesi gerçekleştirilmiş olur.

Facebook Video Şablon Türünün Seçimi

Facebook bünyesinde bir tanıtım videosu oluştururken şablon türüne de her bakımdan istenildiği gibi bir karar verilebilir. Bunun için sayfadaki esnek şablonlar, kare ve dikey şablonlar arasından birinin seçilmesi gerekir. Sonrasında düzenle kısmından şablon ayarlaması da kolayca yapılır.

Facebook Video Sahne Düzenlemesi

İstenildiği gibi Facebook sitesinde bir tanıtım videosunun tasarlanması noktasında, sahne düzenlenmesi özelliğinden de rahatlıkla faydalanılabilir. Düzeltme yapılacak sahne resimlerinin herhangi birisine tıklanır ve ardından medya ve yaratıcı araçlar sayfasına girilerek ilgili düzenlemelerde bulunulur.