destek@sosyaldanisman.com
+90 (212) 909 03 95

Gerçek Takipçi Nasıl Satın Alınır?

Gerçek takipçi nasıl satın alınır? Instagram gerçek takipçi ne kadar? Instagram takipçi satın al hizmeti için hemen ziyaret et.

Gerçek Takipçi Nasıl Satın Alınır?

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte pazarlama stratejileri, dijital alana taşındı. Dijital pazarlama olarak anılmaya başlayan bu mesleki faaliyetin en önemli stratejik alanlarından birisi ise sosyal medya platformları oldu. Bu platformlar aracılığıyla pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirenler, sahip oldukları ürünleri hedef kitleye ulaştırmak için tanınırlıklarının arttırılması çabalarına giriştiler.

Sosyal medya sayfalarının olabildiğince çok kişi tarafından takip edilmesinin bir ürünün ya da bir firmanın tanıtımında muazzam derecede rol oynadığının farkına vardılar. Böylelikle, dijital pazarlama alanında faaliyet gösterenler, gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusuna çeşitli cevaplar aradılar. Bulunan cevaplar, iki ana başlık altına toplanıyordu.

Bunlar, gerçek takipçi satın alınması ile gerçek takipçi kazanılması gibi iki temel başlıktan oluşuyordu. Bu yazı, gerçek takipçi nasıl satın alınır? ve gerçek takipçi nasıl kazanılır? sorunlarının cevaplandırılmasını, bulunan cevapların detaylandırılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, uygulamaya geçildiğinde yapılması gerekenleri tek tek açıklıyor.

Gerçek Takipçi Nedir?

Sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren kişilerin hepsi insanlardan oluşmuyor. Bunun gibi platformların üyeleri ikiye ayrılıyor. Bunlar; gerçek olan takipçiler ve gerçek olmayan takipçiler olarak adlandırılıyor.

İnsan olan takipçilerin, gerçek takipçi olarak anılmasının altında iki neden yatıyor. Birincisi görünürdeki nedendir elbette. Bu takipçilerin, bizzat insan olmasından kaynaklı olarak gerçek takipçi olarak anılmalarıdır. İkincisi de yine takipçinin insan olmasından kaynaklanıyor fakat farklı bir minval sebebiyle. İnsanların; duygu ve düşüncelere sahip olması, bundan hareketle ifade etme ve eyleme geçme özelliklerinin olması ve etkileşime geçebilme özelliğine sahip olması nedenleriyle, gerçek takipçi olarak adlandırılmalarını sağlıyor.

Gerçek takipçiler, takip ettikleri sayfalarla, sürekli olarak etkileşim halindedirler. Beğeni bırakmak, yorum yapmak, paylaşmak, iletişime geçmek gibi eylemleri sergileyebiliyorlar. Üstelik bu eylemler, duygularla birlikte gerçekleştiriliyor. Samimiyet, içtenlik ve duyarlılık gibi duygu ve düşünceler, farklı içerikler nezdinde farklı bir şekilde gerçekleştirildiğinden, belirli bir algoritma ile hareket edilmemiş oluyor. Bütün bunlarda, hedef kitlenin üzerinde güven duygusunun yaşanmasına ve güvenin tazelenmesine sebebiyet veriyor.

Bütün bu sayılanlar, gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusuna verilecek olan yanıtların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Alelade bir şekilde cevaplanmaması gereken gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusu basit gibi gözüken ama oldukça zor olan bir sorudur. Burada yapılan ilk hata soruyu basite almak, kolay olduğunu sanmak oluyor. Bu hatayı yapanlar ise verdikleri cevaplarla ilerlediklerinde başarısız oluyorlar.

Bunu anladıklarında ise iş yapılan sektör anlamında iş işten geçmiş ya da trendler değişmiş olabiliyor. Bu sebeple, gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusunun cevaplanmasında bir profesyonel desteğe başvurulması gerekiyor. Bunun için sosyal medya platformlarını iyi tanıyan, bu sektörde yeterince iş yapmış ve tecrübe edinmiş bir sosyal danışman aracılığıyla işlerin götürülmesi elzem gözüküyor.

Gerçek Olmayan Takipçi Nedir?

Gerçek olmayan takipçiler, bot takipçiler olarak da nam salmış durumdadırlar. Sayıları, sanılanın aksine oldukça fazladır. Milyonlarla ifade edilebiliyorlar. Gerçek insan hüviyetinde olmadıkları için belirli bir algoritma ile hareket ediyorlar. Belirli bir çerçeveleri vardır ve asla bunun dışına çıkamazlar. Duyguları ve düşünceleri olmadığından eylemde bulunamıyorlar. İçerik paylaşımlarını beğenemiyor, paylaşamıyor ve onlara yorum bırakamıyorlar. İletişim kurabilme gibi bir kabiliyetleri yoktur.

Gerçek olmayan takipçilerin, kişi ya da firmaya sağladığı tek fayda, takipçi sayısının fazla gözükmesini sağlamalarıdır. Bu durumda ancak kısa dönemde bir faydaya dönüşebiliyor. Çünkü uzun dönemde gerçek takipçiler tarafından farkına varılıyorlar. Böylelikle, gerçek takipçiler arasında güvensizlik duygusu yaşanmaya başlıyor. Güvensizliğin olduğu yerde de kimse kalmak istemiyor.

Neden Gerçek Takipçi Tercih Edilmelidir?

Gerçek olmayan takipçi satın almak bir kiralama faaliyetidir. Bu kiralama faaliyeti de belirli bir dönem için geçerli olan bir işleve sahiptir. Üzerinde bir hak iddia edebilmek için bu işlemin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Fakat bu işlem ne kadar çok gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin alınacak yol bellidir. Yolun bir sonu vardır ve bir süre sonra işlevsiz hale gelir. Gerçek takipçi satın almak ise bir satın alma faaliyetidir. Belirli bir dönemle sınırlı değildir. Üzerinde iddia edilen hak sınırsızdır ve uzun dönemli bir bakış açısını beraberinde getirir. Bu durumdan kalıcı bir şekilde faydalanmak için gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusuna yanıt bulunması gerekir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusunun cevaplanması kolay değildir. Yanıtların bulunması ve bu yanıtların uygulanması karmaşık bir sürecin temsilidir. İlk bakışta pek çok fikir, bu karmaşıklığa cevap olabilecek bir nitelikte oluyor. Fakat bulunan cevaplar başka soruların gündeme gelmesine sebebiyet veriyor. Bunlara verilecek cevaplar ise başka soruları doğuruyor. Giderek karmaşıklaşan bu süreç sonunda ise iş, içinden çıkılmaz bir hale bürünüyor ve kişiyi bıktırıyor. Bu sebeple gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusunun pek çok dinamik cevapları olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bütün cevaplar birbirleriyle bağlantılı oluyor. Bağlantılar iyi kurulamadığı takdirde ise bütünün oluşması zorlaşıyor.

Bu işe gönül vermiş olan kişilerin karşısında iki tane yol duruyor. Birincisi, bu sürecin içerisinde bizzat yer alarak bu zor sürece katlanmak; ikincisi, bir Sosyal Danışman aracılığıyla işi profesyonel birisine emanet etmek.

Sosyal medya platformları, zor ve karmaşık bir yapıdadır. Bu süreç içerisinde, pek çok sayfa ile temas kurulması, belirli tagler bırakılması, hedef kitleye ulaşılması, hedef kitlenin beklentilerinin ve isteklerinin bilinmesi gibi birçok dinamiğin bilinmesini gerektiriyor. Bütün bunlarda, belirli bir emek ve zaman harcanmasını gerektiriyor. Kişilerin bütün bunlarla zaman kaybetmek yerine, kendi ürünü ya da işiyle ilgili olarak kafa yorması daha yerinde olur gibi gözüküyor. Bu sebeple, bütün bu sürecin bir Sosyal Danışman eliyle yürütülmesi birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Kişiler hem zaman tasarrufu sağlıyorlar hem de enerjilerini doğru yere harcıyorlar.

Bir Sosyal Danışman ile elde edilecek yarar holizm temelli bir yarar olarak göze çarpıyor. Yani, işin sonunda elde edilecek olan bütün, işi oluşturan her bir küçük parçanın toplamından daha büyük bir şeyi ifade edecek şekilde oluyor. Buradaki her bir küçük parça gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusuna verilecek olan yanıtlardır. Bütün ise işin sonunda gerçek takipçilerin olduğu, bu takipçilerin hem sayfanın içerikleriyle hem de diğer takipçilerle etkileşim içinde olduğu, içerikleri paylaşıldığı, satışların arttığı ve büyümenin sağlandığı bir durumu ifade ediyor.

Gerçek Takipçiye İhtiyaç mıdır?

Gerçek takipçiye sahip olunması, markalaşmanın olmazsa olmazıdır. Dijital platformda pazarlanmaya çalışılan ürünün marka düzeyinde bir ürün olarak bilinmesi isteniyorsa hitap edilen hedef kitlenin de gerçek insanlardan oluşması gerekiyor.

Markalaşmak güvenin tesisi ile mümkün olabiliyor. Gerçek olmayan takipçilerin sayfada bulunması bu güveni zedeliyor ve markalaşmanın önünü tıkıyor. Çünkü, gerçek olmayan takipçilerle hedef kitlenin güveni kayboluyor. Gerçek olmayan takipçilerin varlığı, ürünün kendisinden şüphe edilmesine yol açıyor. Güven ise terk edildiği yere hiçbir zaman dönmek istemiyor. Bu sebeple gerçek takipçilerle yola devam edilmesi, sabırlı olunması, güvenin boşa çıkarılmaması gerekiyor. Markalaşmanın en temel kuralı güvenin tesisi ile olabiliyor.

Markalaştırılmaya çalışılan ürün, hedef kitleye ulaştırılmaya çalışılır. Ancak, gerçek kişilere ulaşan ürünler gelir getirebilir. Gerçek olmayan takipçilere satış da yapılamıyor. Bu sebeple, gelir getirmesi açısından da gerçek takipçilere her zaman ihtiyaç oluyor.

Gerçek takipçi nasıl satın alınır? sorusuna verilecek olan cevapların, markalaşma açısından da hayati olduğu ortaya çıkıyor.

Gerçek Takipçinin Edinmenin Faydaları

Yukarıda gerçek takipçinin olmasının faydalarından yer yer bahsediliyor. Fakat bütün bunları bir arada görmek, olayı kavramak açısından önemli oluyor. Bunlar;

  • Gerçek takipçiler, sürekli olarak bir etkileşim içerisinde olurlar. Güzel buldukları içerikleri paylaşırlar. Bu sebeple ürünün reklamını da yapmaya başlarlar.
  • Gerçek takipçilerin yoğun olduğu yerde, ürüne ve sayfaya olan güven artar.
  • Markalaşma sağlanır.
  • Gerçek takipçiler, ürünleri satın alarak gelir getirici bir müşteri olurlar.

Bu faydalardan hiçbirisi gerçek olmayan takipçilerle sağlanamaz. Gerçek takipçilerin faydalarının da bunlarla sınırlı olmadığı söylenebilir. Yapılan işe göre daha birçok faydanın olduğu görülür.

Gerçek Takipçi Edinme Metotları

Gerçek takipçiler ister satın alınarak ister emek ve çaba harcayarak elde edilsin, bu kazanılan hedef kitlenin elde tutulması da büyük önem arz etmektedir. Geliştirilecek olan stratejilerin bu minvalde olmasına da özen gösterilmesi gerekiyor.

Sosyal Medya Hesabı Kullanıcı İsmi Seçimi

Sosyal medya kullanıcı ismi, firma unvanı ile aynı şekilde olmalıdır. Farklı farklı kullanılan isimler hem kullanıcının sayfayı bulmasını zorlaştırır hem de psikolojik güvensizlik oluşmasına sebebiyet verir.

Sosyal Medya Profilinde Logonun Kullanılması

Hakiki, özgün ve ilgi çekici bir logo oluşturulması önem arz ediyor. Sayfanın paylaşılmasını arttırır ve güven oluşumunu sağlar.

Sosyal Medyada Hakkında Bölümünün Oluşturulması

İnsanlar için ilk görünüşte akılda kalanın sonrayı etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple hakkında bölümünün oluşturulmasına özen gösterilmelidir. İlk intiba olumsuz ise ürünün ne olduğu ile ilgilenilmez.

Sosyal Medya Profilinin Güncel Tutulması

Yeni gelişmelerden hedef kitlenin haberdar edilmesi çok önemlidir. Bu durum, sayfada bir hareketlilik sağlar ve kalite kazandırır.

Sosyal Medya Düzenli Olarak Paylaşım Yapılması

Hedef kitlenin kazanılmış olma statülerinin devamını sağlar. Düzenli paylaşım yapmayan yani hareket etmeyen sayfalar takipçi kaybetmeye mahkumdurlar.

Sosyal Medyada Kaliteli İçerik Üretilmesi

Kalite, yüksek çözünürlük ve iyi fikirlerin toplamıdır. Kopya içerik güveni öldürür.

Sosyal Medyada Gönderilere Açıklama Yazılması

İçerikler ve ürünler tanıtılmalıdır. Ne uzun ne çok uzun olmalıdır. Kısa ve net cümleler kurulmalıdır.

Sosyal Medyada Ürün İle İlgili Olan İçeriklerle Etkileşim Kurulmalı

Bu sayfalar rekabet içinde bulunulan sayfalar olarak algılanmamalıdır. İki tarafında tanınırlığını arttırır. Bu da satış gelirlerini beraberinde getirir.

Hesap Medyada Hedef Kitle İle Sürekli İletişim Kurulmalı

Hedef kitlenin sorularına cevap vermek, yorumlarına beğeni bırakmak onlardaki memnuniyet hissiyatını artırır. Bağlılıkları artar ve sayfayı kendi sayfası gibi benimsemeye başlar.

Sosyal Medyada Çekiliş Kampanyaları Düzenlemek

Hedef kitle olan ilişkinin bağlarını kuvvetlendirir. Aynı zamanda reklam faaliyeti açısından önemli bir adımdır.

Kapat
Whatsapp Telefon E-Posta