destek@sosyaldanisman.com
+90 (212) 909 03 95

Düşmeyen Takipçi Satın Al

Düşmeyen takipçi satın al hizmeti Sosyal Danışman da... İnstagram düşmeyen takipçi satın almak için bizi tercih edebilirsiniz.

Düşmeyen Takipçi Satın Al

Takipçi sayısının düşmemesi, gerçek takipçilerin olmasına bağlıdır. Gerçek takipçilerin edinilmesi iki yolla gerçekleşir. Bunlardan birincisi, düşmeyen takipçi satın al metodunun kullanılmasıdır. İkincisi ise bazı stratejilerin geliştirilip uygulanmasıdır. Bunun içinde bir Sosyal Danışman tecrübesine ihtiyaç duyulur.

Gerçek olmayan takipçi satın almak bir şeyi kiralanmaktır. Kiralamanın işlev ve geçerliliğine tabidir. Belirli bir dönem aralığı için geçerlilik kazanır. Bu dönem aralığı bittiğinde yine kiralama işleminin tekrardan gerçekleştirilmesi gerekir.

Ancak, gerçek olan takipçi satın almak, yani düşmeyen takipçi satın al işlemi, bir şeyi satın almaktır. Satın almanın işlevine ve geçerliliğine sahiptir. Tabi olduğu herhangi bir dönem aralığı yoktur.  

Kalıcı bir yapıdadır ve devamlılık harcıyla yoğrulmuştur. Düşmeyen takipçi satın al eyleminin ise alelade bir şekilde gerçekleştirilmemesi gerekir.

Bu işte yılları aşkın bir tecrübe ve güven tesis bir platform vasıtasıyla yapılması gerekir. Bu husus satın alınan gerçek takipçinin doğruluğunu kanıtlar. Aynı zamanda, edinilmesi gereken sosyal medya stratejilerine Sosyal Danışman sıfatıyla hizmet sunar.

Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısının düşmemesinin sağlanması, zorluk ve karmaşıklık barındıran bir sürecin de habercisidir. Hem platformun dinamiklerinin özümsenmesini hem de hedef kitlenin anlaşılmasını beraberinde getirir.

Bunun için de bol bol okuma yapılması ve fazlasıyla boş zamanın olması gerekir. Düşmeyen takipçi satın al fiilinin gerçekleştirilmesiyle kazanılacak olan Sosyal Danışman hizmeti, bu sorunların aşılmasında firma ya da kişilere oldukça yardımcı oluyor.

Hem emek tasarrufu hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Bu da firmanın ya da kişinin kendi faaliyet alanına odaklanması, ürün ya da hizmetini geliştirmesi anlamına geliyor.

Sosyal Danışman ile kazanılacak olan fayda, mevcut hizmetin sağlanmasından sonra kendisini göstermeye başlar. Hizmetin sonunda edinilecek olan bir bütün vardır.

Bu bütün, kendisini oluşturan parçacıkların toplamından daha anlamlı ve büyük olan bir şeyi ifade eder. Bütün, düşmeyen takipçi satın al işlemiyle gerçekleştirilen gerçek takipçilerdir. Parçacıklar ise sosyal danışman tecrübesinin sağlayacağı her bir hizmet faaliyetidir.

Gerçek Takipçi Neden Önemlidir?

Gerçek takipçi; gelir elde etmek, markalaşmak, güven duyulmak ve büyümek gibi daha birçok amacın yerine getirilmesine yardımcı olur. Firma ya da kişi, dijital ortamda pazarladığı ürünü bir marka haline getirmek istiyorsa hedef kitlesinin gerçek olmasına dikkat etmelidir.

Bu durumun sadece bir ihtiyaç olmadığı, bir gereklilik de arz ettiği bilinen bir gerçektir. Çünkü markalaşmanın ilk ve en önemli unsuru güvenin tesis edilmesidir.

Güven ise yalnızca gerçek takipçilerle sağlanabilir. Gerçek dışı takipçilerin varlığı, gerçek takipçiler tarafından zamanla anlaşılmaya başlar. Bu da güvensizlik duygusunun oluşmasına sebebiyet verir. Bu nedenle, her zaman gerçek takipçilerle yola çıkılması ve devam edilmesi lazım gelir.

Markalaşma çabası içerisinde olan firmanın ya da kişinin, sosyal medya platformları üstünden yapacakları paylaşımların hedefi, hedef kitleye ulaşılmasıdır. Bütün kampanyalar, reklamlar ve içerikler hep bu minvalde meydana getirilir.

Kısa vadeli olarak değil uzun vadeli düşünmek lazım gelir. Uzun dönemde sağlanacak olan başarı ise sadece gerçek takipçilerin var olmasıyla sağlanabilir. Aynı zamanda gerçek dışı takipçilere ürün ya da hizmet satışı da yapılamaz. Bu nedenle firma hasılat sağlayamaz. Gerçek dışı takipçiler etkileşim sağlayamaz ve iletişim kuramaz. Bu nedenle de firmanın ya da kişinin bilinirliği de sağlanamaz.

Bu gibi sebeplerle düşmeyen takipçi satın al fiilinin gerçekleştirilmesi, gelecek hedeflerine ulaşmak için gerekli olan bir adımdır.

Gerçek Takipçinin Anlamı Nedir?

Sosyal medya platformlarında iki türlü takipçi vardır. Bunlar; gerçek olan takipçiler ve gerçek dışı takipçilerdir. Bu gerçek dışı takipçilerin, bot takipçi olarak kullanımı da yaygındır.

Gerçek takipçiler, gerçek olan kullanıcılardır. İnsan olan kullanıcılardır. Gerçek olan takipçilerin, insandan oluşması insansı özelliklerinin de olduğu anlamına geliyor. İçerik paylaşımlarına yönelik etkileşimleri oluyor.

İnsan, belirli bir algoritma kurgusuyla hareket etmek yerine kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda hareket eder. Her bir eylem bu duygu ve düşüncelere göre şekillenir. Takip etme, beğenme, yorum yapma ve paylaşma gibi eylemlerle iletişim kurulur ve etkileşim içerisinde olunur.

Düşmeyen takipçi satın al işlemi bu sonuçların ortaya çıkmasında olmazsa olmaz olan bir gerekliliktir.

Gerçek Olmayan Takipçinin Anlamı Nedir?

Sosyal medya platformlarında, birçok bot hesap mevcuttur. Bu botlara, gerçek dışı takipçiler de deniliyor. Bunların, firmaya ya da kişiye herhangi bir yararları yoktur. Çünkü, yayınlanacak olan paylaşımlarla etkileşim kuramazlar. Sadece takipçi sayısının niceliğinde bir değişim yaratırlar. Kısa dönemli bir fayda sağlasa da uzun dönemde zararları dokunur.

Gerçek Takipçinin Yararları

Bir firma ya da kişi, uzun dönemli planlar yaparak markalaşmak istiyor ise sosyal medya platform hesaplarında gerçek olan takipçi kazanmanın yollarını düşünmelidir ve buna göre stratejiler oluşturmalıdır. Bunun içinde yerine getirilmesi gereken en önemli adım ise düşmeyen takipçi satın al eyleminin gerçekleştirilmesidir.

Ayrıca, belli başlı stratejilerin de geliştirilmesi ve uygulanması elzemdir. Her bir sosyal medya platform uygulaması dinamiklerinin farklı olarak işlemesinden ötürü, oluşturulacak ve uygulanacak olan stratejilerde her bir sosyal medya platformunun sahip olduğu dinamiklerin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve ardından içselleştirilmesi lazım geliyor.

Profesyonel bir sosyal medya danışmanı vasıtasıyla belirli stratejilerin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı, etkili ve doğru sonuçların alınması açısından hayati öneme sahiptir. Bu tarz sonuçların elde edilmesi de mevcut rekabet koşullarında firma ya da kişiyi rakiplerinin çok ötesine taşır.

Gerçek takipçinin yararları;

  • Gerçek takipçiler, insandır. İnsan da çeşitli duygulara ve düşüncelere sahip olan bir canlıdır. İnsan canlısı, kendi duygularını ve düşüncelerini paylaşır ve bunları sürekli olarak ifade eder. Bu sebeple, gerçek takipçiler, markayla ilgili sürekli olarak bir etkileşim kurarlar ve iletişim içerisinde olurlar. Bu inisiyatifi bot hesaplar, yani gerçek dışı takipçiler kullanamazlar.
  • Mevcut olan takipçilerin rakamı ile paylaşılan içeriklerle yapılan etkileşimlerin sayılarının birbirlerini tutmadığı durumlarda hedef kitle, sayfada gerçek olmayan bot kullanıcıların olduğunu anlamaya başlar. Bu anlayış güven kaybının yaşanmasına sebebiyet verir. Ancak, bot takipçilerin olmadığı durumlarda, mevcut takipçiler üzerindeki güven duygusunun artmasına sebebiyet verir ve bağlılıklar artar.
  • Markanın tanınırlığı hem geometrik olarak hem de aritmetik olarak artmaya başlar.
  • Gerçek takipçiler, marka ürününü ya da hizmetini satın alarak firmaya gelir yaratır.
  • Gerçek takipçiler, bağlılığı olan bir sayfanın içeriğini beğendiler ise bunu paylaşmak isterler. Bu duyguları kendiliğinden gelişim gösterir. Bu da ekstra bir çaba harcanmadan ve bir maliyet yükü oluşturmadan reklam yapılmasını sağlar.

Bu tarz yararlardan faydalanmak, gerçek takipçilerin varlığı ile paraleldir. Bunun sağlanması için ise düşmeyen takipçi satın al eyleminin yerine getirilmesi gerekir.

Gerçek takipçi edilmesinin sağladığı yararlar sadece bunlarla da sınırlı değildir. Ancak, sadece bunların varlığı bile düşmeyen takipçi satın al işleminin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Takipçi Edinme Stratejileri Nelerdir?

Gerçek takiplerin satın alınması kadar bazı stratejilerle bunların edinilmesi de çok önemlidir. Uzun dönemli bir başarının sırrı, bu ikisinin beraber yürütülmesidir.

Kullanıcı İsminin Seçilmesi

Sosyal medya platformlarında kullanıcı ismi ile firma unvanının aynı olması gerekir. Bulunma açısından kolaylık sağlayacağı gibi hedef kitleye güven aşılayan bir durumdur.

Sayfa Profilinde Logo Kullanılması

Özgün bir logo markalaşmanın en önemli adımlarından birisidir. Özgün logo güven oluştururken, kopya logo güveni zedeler.

Hakkında Kısmı Oluşturulması

Hakkında kısmıyla bırakılacak olumlu intiba, içeriklerin de incelenmesiyle sonuçlanır.

Güncel Profilin Sağlanması

Yenilikler yapıldıkça, hedef kitlenin bilgilendirilmesi elzemdir.

Düzenli Olarak Paylaşımlar Yapılması

Yeni takipçiler kazanmada ve var olan takipçilerin bağlılığın artmasında çok önemli bir yere sahiptir.

Kopya İçerik Üretilmemesi

Hem görsel içeriklerde hem de yazınsal içerikler de kopyalardan kaçınılmalıdır. Takipçi sayısının çok hızlı bir şekilde düşmesine sebebiyet verir.

İçeriklere Açıklama Yazılması

İçerik tanıtımlarında abartılı cümleler kurmaktan kaçınılmamalıdır. Mümkün olduğunca açıklayıcı kelimelerle kısa ve öz bir şekilde anlatılmalıdır.

Benzer Sayfalarla Etkileşim

Benzer sayfalarla yapılacak olan iş birlikleri ya da onların içeriklerinde etkileşimlere katılma eylemleri, takipçi kazandıran bir unsurdur.

Hedef Kitle İle Etkileşim

Hedef kitlenin istek, talep ve yorumlarına karşılık verilmelidir. Bu yolla takipçiler, kendilerini özel hisseder ve bağlılıkları artar.

Kampanyalar Düzenlenmesi

Hem mevcut takipçilerin bağlılığını arttırır hem de yeni takipçilerin katılmasını sağlar.

Kapat
Whatsapp Telefon E-Posta